REGULAMIN

 

 

 1. Informacje o firmie

Sklep internetowy działający pod adresem www.pawamex.com.pl prowadzony jest przez firmę Pawamex, Ewa Stefaniak-Pałka, Ida Waligóra, nr NIP 782 00 06 123 nr Regon 004823974, z siedzibą w: ul. Ratajczaka 20, 61-615 Poznań.

Dane kontaktowe:

- adres korespondencyjny: ul. Ratajczaka 20, 61-615 Poznań
- telefon: (61) 852 45 32
- e-mail: biuro@pawamex.com.pl

 

2. Wymagania techniczne

Do poprawnego działania Sklepu wymagana jest obsługa "ciasteczek" (cookies) przez przeglądarkę internetową kupującego. Warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie jest posiadanie przez klienta własnego konta e-mail, a także kontaktowego numeru telefonicznego.

 

3. Przyjmowanie zamówienia

Zamówienia można składać poprzez stronę www.pawamex.pl lub telefonicznie. Zaraz po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem automatyczne informacje dotyczące złożonego zamówienia, które należy potwierdzić poprzez kliknięcie wskazanego linka.

Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta (poprzez kliknięcie wskazanego linka wysłanego na podany w zamówieniu adres e-mail) oraz po potwierdzeniu przez Sklep dostępności wybranych produktów. W przypadku zamówień płatnych przelewem zamówienie jest przekazane do realizacji po zaksięgowaniu przelewu przez Sklep.

W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest niezwłocznie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, zmiana lub anulowanie całości zamówienia).

 

4.  Anulowanie zamówienia

Klient ma prawo do anulacji zamówienia w każdym momencie realizacji, tzn. zanim paczka zostanie wysłana- dotyczy produktów dostępnych w Sklepie, czyli realizowanych z magazynu. Jeśli anulowane zamówienie było już opłacone, to Sklep dokona zwrotu całkowitej kwoty zamówienia na wskazane przez Klienta konto bankowe. Klient nie ma prawa anulować zamówienia na produkty zamawiane dla Klienta indywidualnie.

 

5. Polityka cenowa

Wszystkie ceny w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny znajdujące się przy oferowanych towarach w chwili składania zamówienia są wiążące i ostateczne. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki są uwzględnione w całkowitej wartości zamówienia.

 

6. Sprzedaż promocyjna

W przypadku akcji promocyjnych każdorazowo zniżka naliczana jest automatycznie. W przypadku kilku promocji automatycznie naliczana jest najwyższa zniżka. Poszczególne zniżki nie łączą się.

 

7. Paragony i faktury

Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu: paragon fiskalny lub na życzenie Klienta faktura VAT. Aby wybrać fakturę VAT należy zaznaczyć odpowiednie pole w koszyku.

 

8. Czas dostawy

Przy każdym towarze podany jest status dostępności produktu, który określa, w jakim terminie Sklep wyśle zamówiony produkt. Jeżeli zamówienie składa się z kilku produktów, wysyłka następuje po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego statusu obowiązującego zamówione produkty. Wszystkie statusy dostępności określone są w dniach roboczych, czyli nie uwzględniają sobót, niedziel ani Świąt.

Każde zrealizowane zamówienie zakończone jest wysłaniem e-maila potwierdzającego wysłanie paczki do Klienta.

Przesyłki dostarcza: firma kurierska, czas dostawy 1 dzień roboczy.

 

9.Koszty dostawy

Koszt przesyłki kurierskiej na terenie Polski niezależnie od ilości zamawianego towaru to 49,- złotych brutto 

 

10. Formy płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

- przelewem po dokonaniu zamówienia na konto bankowe Sklepu wskazane w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia

-  przy odbiorze: należność pobiera listonosz lub kurier

- przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy

Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane wyłącznie  zwykłym przelewem bankowym. 

 

11. Zwrot towaru

Zwrotu towaru dostępnego w Sklepie i realizowanego z magazynu bez podania przyczyny zgodnie z Ustawą z dnia 2.03.2000 r. "o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" można dokonać w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres mailowy Sklepu wypełnionego formularza zwrotu dostępnego na stronie.

Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu otrzymanego towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Sklep dokona zwrotu kwoty pieniężnej równej wartości towaru w maksymalnym terminie 7 dni od daty odtsąpienia od umowy, przelewem, na wskazane przez Klienta konto bankowe.

Koszty przesyłki towaru nie podlegają zwrotowi. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.

Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie posiada żadnych oznak używania, ani nie został w żaden sposób zniszczony, jest kompletny, odesłany wraz z dowodem zakupu.

Polityka zwrotów opisana wyżej nie dotyczy towarów realizowanych na indywidualne zamówienie Klienta. W sytuacji gdy Sklep zamawia w imieniu Klienta towar na jego indywidualne zamówienie, nie istnieje możliwość dokonania zwrotu.

 

 

 

12. Wymiana towaru

Klient może dokonać wymiany otrzymanego towaru na dowolny inny, pod warunkiem, że towar ten był dostępny w Sklepie i zamówienie realizowane było z magazynu, oraz, że spełnia wymogi zwracanego towaru wskazane w pkt. 10. W celu dokonania wymiany zaleca się wysłać dokument wymiany towaru na adres mailowy sklepu. Sklep może dokonać wymiany towaru tylko na produkty, których dostępność potwierdzi personel Sklepu.

Wszelkie informacje na temat wymiany towaru, w tym gotowy formularz wymiany, znajdują są na stronie

 

13. Reklamacja

Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku "o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego" i rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar wadliwy zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość całego zamówienia (cena produktu i koszty wysyłki) w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji.

Reklamacji podlegają wszelkie produkty, które po odpakowaniu okazały się niezgodne z umową (np. uszkodzone produkty  produkt niezgodny z zamowieniem, w innym kolorze itd)

W przypadku stwierdzenia zniszczenia opakowania transportowego mogącego mieć wpływ na uszkodzenie towaru lub stwierdzenia wad zamówionego towaru Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki. Kurier zobowiązany jest w takiej sytuacji wypełnić dokument szkody. Klient podpisuje przedłożony przez Kuriera dokument szkody co jest podstawą do ponownego wysłania niewadliwego (nieuszkodzonego) towaru lub zwrotu zapłaconej kwoty pieniężnej. Klient powinien powiadomić o tej szkodzie sklep mailowo lub telefonicznie.

Klient powinien odesłać reklamowany produkt w ciągu 14 dni przesyłką pocztową pod adresem sklepu Pawamex, Ewa Stefaniak Pałka, Ida Waligóra, ul Ratajczaka 20; 61-815 Poznań. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.

 

 

14. Ochrona danych osobowych

Klient składając zamówienie zawiera z naszą firmą umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Pawamex, Ewa Stefaniak-Pałka, Ida Waligóra, nr NIP 782 00 06 123 nr Regon 004823974 związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.Zgodne z ww. ustawą, klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Usunięcie lub modyfikacja danych jest możliwe po uprzednim kontakcie mailowym lub telefonicznym ze Sklepem. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia i służą tylko i wyłącznie informacji administratora sklepu.

 

15. Pozostałe postanowienia

Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Do umowy sprzedaży towarów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271). Sklep  zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych warunków i zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.pawamex.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad. O każdej zmianie regulaminu Sklep zobowiązuje się informować Klientów na stronie głównej Sklepu ze wskazaniem daty od której zmiana Regulaminu będzie obowiązywać.